Liczba odwiedzin strony: 11690 Osób na stronie: 3
 

Alter Ego Stowarzyszenie
Punkt pomocy doraźnej dla bezdomnych i
najubo

 
 
Alter Ego Stowarzyszenie
Punkt pomocy doraźnej dla bezdomnych i
najubo
 
pl. Wolności 1
62-820 Stawiszyn
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 196 poz. 1217 - Opłaty za korzystanie ze środowiska
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za:   1)   gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;...
Monitor Polski 2006 Nr 80 poz. 803 - Zmiana w składzie Rady Ministrów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 2006 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. z dnia 15 listopada 2006 r.) nr 113-48-06 Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 3 listopada 2006 r.:   1.   odwołuję Pana Antoniego JASZCZAKA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Budownictwa,   2.   powołuję Pana Andrzeja...